O klubu

Současnost klubu

V současné době má modelářský klub asi 30 členů. Létáme na jihozápadním konci vnitrostátního letiště Aeroklubu Hranice, kde udržujeme a vysekáváme modelářskou plochu 130x105m směrů 230° a 053°. Vzhledem k provozu na letišti máme i Letištní řád a tabuli s kanály. Máme také vlastní sekací traktor, rozpis sekání a znak klubu. Každoročně pořádáme soutěže kategorie RCEJ/RCEK, F1E a akci Hranické polétání se soutěží RC parašutistů. Modelářský klub Aeroklubu Hranice je členem Svazu modelářů ČR, který je začleněn do Sdružení technických sportů a činností, což je nástupnická organizace Svazarmu.
Většina členů létá pouze rekreačně nebo i propagačně na různých akcích, jak se „spalováky“, tak i s elektrolety. Pokročilejší se zaměřují na akrobaty, vrtulníky, větroně a RC parašutisty, naopak začínající modeláři létají s malými cvičnými elektrolety většinou z „nerozbitného“ EPP. Zkušenější členové létají i soutěžně a to v kategorii volných modelů F1E a Házedel nebo v rozšířenější kategorii RC elektrovětroňů RCEJ a RCEK. Raritou je soutěžení v kategorii RC parašutistů, které není v ČR až tak rozšířené. Ve všech kategoriích mají naši členové výborné výsledky. Někteří modeláři se také zúčastňují různých mezinárodních srazů maket a elektroletů.

Historie klubu

Počátek novodobé činnosti modelářského klubu v Hranicích sahá do roku 1960 a je těsně spjat se vznikem Domu pionýrů a mládeže na Teplické ulici, který v té době zahajoval svoji činnost pod vedením pana Aloise Mariánka. Jedním z tehdy vzniklých zájmových kroužků byl i kroužek modelářů, jehož činnost řídil znovu obnovený klub modelářů. Mezi jeho zakládající členy patřili Antonín Terk, bratři Grossmannové, bratři Keprdové, Pavel Zeman a další. Z těchto, asi nejzkušenějších modelářů v Hranicích, se rekrutovali první vedoucí modelářských kroužků a vytvořili tak podhoubí pro činnost, která trvá až do dnešních dnů. Již asi 10 let funguje modelářský klub jako jedna z odborností Aeroklubu Hranice. Tato symbioza se ukazuje výhodná pro obě strany. Modeláři mají tímto v rámci možnosti letového provozu umožněn vstup na letiště a v pozdější době se z mnohých stávají úspěšní plachtaři a motoroví piloti „dospělých“ nebo ultralehkých letadel. Rovněž tak jedni z prvních konstruktérů UL letadel v ČR Petr Podešva a Antonín Pivarč starší začínali v Hranicích s modelařinou.

Modelářský klub Aeroklub Hranice - modeláři Hranice

www.modelarihranice.ic.cz - modeláři Hranice